Za vším hledej strom

Proč jsem tak silný a houževnatý, žádná nemoc mě neskolí? Odpověď se nabízí sama, pokud máme trošku povědomosti o keltském horoskopu . Ten by totiž na tuto otázku odpověděl, že jsi zřejmě zrozencem ve znamení Buku. Naši předkové vycházeli ve svém učení z přírodních zákonů a znalostí, které čerpali z běžného života. Povahové rysy dětem už v době narození dávaly jejich stromy, které vládly v období jejich příchodu na svět.

Posvátná úcta ke stromům

Staří pohané a životem vzdělaní druidové měli ke stromům tu nejposvátnější úctu. Nepoužívali zvěrokruh, ale přisuzovali zrozencům v daném období charakterové vlastnosti právě vládnoucího stromu. Vytvořili tzv. stromovou abecedu a každému období přiřadili strom. Ty se pak opakovaly maximálně čtyřikrát v jednom roce, některé dvakrát a jiné pouze jednou. Podle typu stromu byl člověk následně charakterizován z hlediska zdraví, povahy i osudu.